Zobrazen 1. – 12. z 13 výsledků

 • DŘEVĚNÉ TRÁMOVÉ STROPY KONSTRUKCE

  Dřevěné trámové stropy konstrukce Obklady dřevěných trámových stropů a střech Specifické problémy požární ochrany dřevěných konstrukcí, obzvlášť při rekonstrukcích staré zástavby, se dají řešit jednoduchým obkladem z protipožárních desek PROMATECT® . I při malé tloušťce desek lze dosáhnout vysoké hodnoty požární odolnosti. V mnohých případech je možno ustoupit od pomocných přídavných spodních konstrukcí. Díky velkému…

 • KABELOVÉ KANÁLY

  Kabelové kanály Požární ochrana elektroinstalací pomocí kabelových kanálů PROMATECT® Kabely a elektrická vedení z hořlavých hmot umístěné v chráněných únikových cestách představují potencionální nebezpečí pro uživatele budov a hasiče. V případě požáru je třeba zabezpečit evakuaci ohrožených osob, která bude probíhat po určitou dobu. Aby bylo toto nebezpečí eliminováno, mohou být elektroinstalace chráněny buď podhledem…

 • KONSTRUKCE Z TRAPÉZOVÝCH PLECHŮ

  Konstrukce z trapézových plechů Obklady střech a mezipodlažních stropů z ocelových trapézových plechů s podhledy a obkladem PROMATECT® REI 30 až REI 90 dle ČSN 73 0851. Zvýšené používání trapézových plechů pro střešní a stropní konstrukce vyžadujeřešení problémů požární bezpečnosti. S ohledem na malou konstrukční tloušťku materiálu trapézových plechů je jejich požární odolnost velmi nízká….

 • NOSNÉ KONSTRUKCE

  Konstrukce z trapézových plechů Protipožární ochrana ocelových sloupů a nosníků R 30 až R 180 Ocel je anorganická stavební hmota a lze ji tedy bez zvláštních zkoušek zařadit mezi nehořlavé materiály. Při přímém působení ohně je možné podle normové teplotní křivky ISO předpokládat zvýšení teploty o 556 K již po 5 minutách. Následkem toho ztrácí…

 • OCHRANA DŘEVA

  Ochrana dřeva Protipožární nátěr na snížení stupně hořlavosti a na zvýšení požární odolnosti nosných i nenosných požárně dělících dřevěných prvků o 10 – 20 minut. Při rekonstrukcích památkových objektů, kdy je nutno zachovat původní vzhled dřevěných konstrukcí, je velmi často vznášen požadavek na ochranu dřeva nátěrem, který by vykazoval tyto požární vlastnosti: – snížení stupně…

 • PŘEPÁŽKY

  Přepážky Kabelové přepážky a přepážky k zabudování do stěn a stropů. V praxi dochází k situacím, kdy je nezbytné, aby elektroinstalace procházely z jednoho požárního úseku do druhého. V těchto případech je nutné, aby hodnoty požární odolnosti a celistvosti dělících stavebních konstrukcí byly zachovány. Optimální řešení skýtá systém PROMASTOP® , který lze aplikovat dle daných…

 • PŘÍČKY

  Příčky Protipožární příčky z desek PROMATECT® – H a PROMATECT® – L. Hodnoty požární odolnosti REI 30, REI 60, REI 90 a REI 120 dle ČSN 73 0851. Požárně dělící konstrukce musí zabránit průchodu ohně a kouře a zamezit tak rozšíření požáru. Vedle této požadované funkce požárního předělu plní tyto konstrukce i statickou funkci jako…

 • PROSKLENÍ

  Prosklení Zasklení PROMAGLAS® U moderních staveb se často setkáváme s přáním či nutností, aby požárně dělící stěny, jako jsou požární stěny, schodišťové stěny, příčky tvořící stěny chodeb atd., byly průhledné.   Tyto průhledné požárně ochranné stavební dílce musí splňovat požadavky požárně dělících konstrukcí, tj.: musí být zamezen průchod ohně a kouře, musí zůstat zachované uzavření…

 • STŘECHY

  Střechy Dvouplášťové odvětrávané lehké střechy s podhledy PROMATECT® – H REI 30 a REI 90 dle ČSN 73 0851. Podmínky požární bezpečnosti staveb jakož i požadavky na zvukovou a tepelnou izolaci vedou u mnohých staveb k navrhování a realizaci dvouplášťových provětrávaných střešních konstrukcí. Pro tuto oblast byly vyvinuty podhledy PROMATECT® – H, které jsou uvedené…

 • STROPY A PODHLEDY

  Stropy a podhledy Lehké zavěšené podhledy z desek PROMATECT® , hodnoty požární odolnosti REI 30, REI 45 a REI 90 dle ČSN 73 0856. Požární ochrana únikových cest. V případě požáru musí být zajištěna rychlá a bezpečná evakuace osob z hořícího objektu, popř. umožněn přístup k jejich záchraně. Přitom je nutno zajistit, aby ohrožený prostor…

 • TĚSNÍCÍ A SPÁROVACÍ MATERIÁLY

  Těsnící a spárovací materiály Požární ochrana stavebních — a dilatační spáry. Dilatační spáry: U každé větší betonové stavby je třeba pamatovat na dilatační spáry. Tyto spáry musí vyrovnávat objemové změny a deformaci betonu způsobenou teplotními výkyvy, nepravidelné sedání stavebních základů a zabránit tvorbě trhlin. Obecně se dilatační spáry vyplňují elastickými pásky z PVC. K ochraně…

 • VNĚJŠÍ STĚNY

  Vnější stěny Vnější stěnový dílec PROMATECT® – H, nenosné parapetní dílce PROMATECT®- L REI 45, REI 90 a REI 120 dleČSN 73 0855. K výstavbě budov s různým druhem využití se převážně používají lehké montážní systémy fasád, které umožňují rozsáhlou prefabrikaci. Požadavky na požární bezpečnost platné pro vnější stěnové dílce, které nejsou nosné a nejsou…