O násFirma vznikla v lednu 1991 jako nový podnikatelský subjekt. Od samého počátku se zaměřila na poskytování služeb v oboru požární ochrany. Začínalo se z ničeho, chyběla klientela, scházelo technické zázemí, nebyly podnikatelské zkušenosti. Na straně druhé byly odborné znalosti, chuť poprat se s problémy a nedát se odradit prvními těžkostmi. Po dvouleté existenci měla firma již pět zaměstnanců, počet našich klientů se postupně rozšiřoval. S nárůstem klientů se také zvětšoval a zkvalitňoval rozsah poskytovaných služeb, rozšiřovala se obchodní činnost.K 1. lednu 2005 se naše zavedená firma transformovala na společnost „Bábík spol. s r.o.“ K dnešnímu dni poskytujeme široký sortiment služeb v oboru požární ochrany, jsme smluvními partnery domácích i zahraničních výrobců prostředků požární ochrany. Nabízíme vybavení pro požární sport.

Naším prvotním cílem je spokojený zákazník, kterému chceme poskytovat kvalitní, ekonomicky dostupné služby založené na odbornosti našich pracovníků, respektování právních a normativních předpisů. Individuálním přístupem ke svým klientům se snažíme být jim plně nápomocni při plnění povinností na úseku požární ochrany v celém svém rozsahu a komplexnosti, při zachování naší vlastní odpovědnosti a ekonomicky nejpřijatelnějším řešení. Myslíme si, že právě tento přístup nás opravňuje nabídnout Vám naše služby a stát se nejen Vaším obchodním partnerem, ale zejména Vaší jistotou a zárukou potřebné pohody ve Vaší náročné práci.

Sídlo naší firmy se nachází ve Vacenovicích. Je to malebná vesnička na jižní Moravě na pomezí se Slovenskem mezi městy Hodonínem a Kyjovem. Město Kyjov je vzdáleno 10 km a okresní město Hodonín 12km. Svou činnost zaměřuje naše společnost hlavně na okres Hodonín, ale i okresy Břeclav, Uherské Hradiště, Vyškov, Kroměříž, Zlín, Znojmo a v neposlední řadě Brno.

Kde nás najdete ?Špitálka 130, 696 06 Vacenovice, Česká Republika 

IČ: 269 48 451; DIČ: CZ 269 48 451
+420 518 376 105, +420 518 376 541
petr.babik@babik-po.cz

Po – Pá od 7:30 do 15:30