STROPY A PODHLEDY

Popis

Stropy a podhledy

Lehké zavěšené podhledy z desek PROMATECT® , hodnoty požární odolnosti REI 30, REI 45 a REI 90 dle ČSN 73 0856. Požární ochrana únikových cest.

V případě požáru musí být zajištěna rychlá a bezpečná evakuace osob z hořícího objektu, popř. umožněn přístup k jejich záchraně. Přitom je nutno zajistit, aby ohrožený prostor mohla opustit každá osoba.

Požární ochrana únikových cest:

Hlavním předpokladem je tedy správné vytvoření únikové cesty v budově. Především musí být zajištěno, že do těchto únikových či zásahových cest nebude po určitou dobu pronikat kouř ani oheň. U únikových cest se setkáváme s tímto problémem velmi často, jelikož přímo pod stropem je nutno umísťovat instalace (elektrické kabely a potrubí) z hořlavých hmot. Při požáru rozvodné sítě by se úniková cesta stala v krátkém časovém období neprůchodnou, neboť dochází ve zvýšené míře kšíření toxických zplodin a kouře.

Naše firma vyvinula zvlášť pro tento účel podhledy, jež udržují po určitý časový úsek únikovou cestu plně funkční.

Požární ochrana inženýrských sítí v mezistropní dutině:

Požárně ochranné podhledy PROMATECT® ve funkci samostatného požárního předělu jsou vhodné i k ochraně inženýrských sítí ležících v mezistropní dutině. V tomto případě je zaručeno, že při působení ohně zdola zůstávají elektroinstalace plně funkční během určitého časového období a v případě požáru instalací je chráněna úniková cesta pod nimi.

Podhledy PROMATECT®:

Firma Promat nabízí množství úředně odzkoušených požárně odolných konstrukcí tvořících ucelený systém, jenž splňuje všechny bezpečnostní a architektonické požadavky, které jsou na požární bezpečnost staveb kladeny.
hladké celoplošné podhledy PROMATECT®
stropy s vkládanou deskou
rastrové páskové stropy
konstrukčně variabilní stropy s deskami z minerálních vláken
kovové kazetové stropy

Hlavním komponentem jsou vždy nehořlavé požárně odolné desky PROMATECT® .

V závislosti na místních podmínkách jsou naše podhledy dodávány v provedení se závěsnou konstrukcí nebo samonosné. Dle typu konstrukce mohou být k údržbě elektroinstalací do podhledů vestavěny revizní otvory, případně lze vyjmout jednotlivé stropní deskyči tyto sklopit.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „STROPY A PODHLEDY“

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *