Zobrazen 1. – 12. z 29 výsledků

 • DŘEVĚNÉ TRÁMOVÉ STROPY KONSTRUKCE

  Dřevěné trámové stropy konstrukce Obklady dřevěných trámových stropů a střech Specifické problémy požární ochrany dřevěných konstrukcí, obzvlášť při rekonstrukcích staré zástavby, se dají řešit jednoduchým obkladem z protipožárních desek PROMATECT® . I při malé tloušťce desek lze dosáhnout vysoké hodnoty požární odolnosti. V mnohých případech je možno ustoupit od pomocných přídavných spodních konstrukcí. Díky velkému…

 • KABELOVÉ KANÁLY

  Kabelové kanály Požární ochrana elektroinstalací pomocí kabelových kanálů PROMATECT® Kabely a elektrická vedení z hořlavých hmot umístěné v chráněných únikových cestách představují potencionální nebezpečí pro uživatele budov a hasiče. V případě požáru je třeba zabezpečit evakuaci ohrožených osob, která bude probíhat po určitou dobu. Aby bylo toto nebezpečí eliminováno, mohou být elektroinstalace chráněny buď podhledem…

 • KOMBINOVANÉ PROTIPOŽÁRNÍ SYSTÉMY

  Kombinované protipožární systémy Polylack K/F 60 – kombinovaná požární ucpávka Měkká ucpávka je navržena na protipožární utěsnění elektrorozvodů, plastových trubek, kovových trubek i v izolaci a mezera v prostupech požárně dělícími konstrukcemi staveb. základní komponentou ucpávky je minerální vata, protipožární nátěr Polylack F a tmel Polylack K. Polylack K/F 120 – kombinovaná protipožární ucpávka Měkká…

 • KONSTRUKCE Z TRAPÉZOVÝCH PLECHŮ

  Konstrukce z trapézových plechů Obklady střech a mezipodlažních stropů z ocelových trapézových plechů s podhledy a obkladem PROMATECT® REI 30 až REI 90 dle ČSN 73 0851. Zvýšené používání trapézových plechů pro střešní a stropní konstrukce vyžadujeřešení problémů požární bezpečnosti. S ohledem na malou konstrukční tloušťku materiálu trapézových plechů je jejich požární odolnost velmi nízká….

 • NOSNÉ KONSTRUKCE

  Konstrukce z trapézových plechů Protipožární ochrana ocelových sloupů a nosníků R 30 až R 180 Ocel je anorganická stavební hmota a lze ji tedy bez zvláštních zkoušek zařadit mezi nehořlavé materiály. Při přímém působení ohně je možné podle normové teplotní křivky ISO předpokládat zvýšení teploty o 556 K již po 5 minutách. Následkem toho ztrácí…

 • OCHRANA DŘEVA

  Ochrana dřeva Protipožární nátěr na snížení stupně hořlavosti a na zvýšení požární odolnosti nosných i nenosných požárně dělících dřevěných prvků o 10 – 20 minut. Při rekonstrukcích památkových objektů, kdy je nutno zachovat původní vzhled dřevěných konstrukcí, je velmi často vznášen požadavek na ochranu dřeva nátěrem, který by vykazoval tyto požární vlastnosti: – snížení stupně…

 • PŘEPÁŽKY

  Přepážky Kabelové přepážky a přepážky k zabudování do stěn a stropů. V praxi dochází k situacím, kdy je nezbytné, aby elektroinstalace procházely z jednoho požárního úseku do druhého. V těchto případech je nutné, aby hodnoty požární odolnosti a celistvosti dělících stavebních konstrukcí byly zachovány. Optimální řešení skýtá systém PROMASTOP® , který lze aplikovat dle daných…

 • PŘÍČKY

  Příčky Protipožární příčky z desek PROMATECT® – H a PROMATECT® – L. Hodnoty požární odolnosti REI 30, REI 60, REI 90 a REI 120 dle ČSN 73 0851. Požárně dělící konstrukce musí zabránit průchodu ohně a kouře a zamezit tak rozšíření požáru. Vedle této požadované funkce požárního předělu plní tyto konstrukce i statickou funkci jako…

 • PROSKLENÍ

  Prosklení Zasklení PROMAGLAS® U moderních staveb se často setkáváme s přáním či nutností, aby požárně dělící stěny, jako jsou požární stěny, schodišťové stěny, příčky tvořící stěny chodeb atd., byly průhledné.   Tyto průhledné požárně ochranné stavební dílce musí splňovat požadavky požárně dělících konstrukcí, tj.: musí být zamezen průchod ohně a kouře, musí zůstat zachované uzavření…

 • PROTIPOŽÁRNÍ KABELOVÉ UCPÁVKY

  Protipožární kabelové ucpávky Polylack K/F 120 – Kabely, kabelové svazky a lávky Měkká protipožární ucpávka je navržena na protipožární utěsnění kabelů, kabelových svazků a kabelových lávek v prostupech požárně dělícími konstrukcemi staveb. Základním komponentem protipožární ucpávky je minerální vata, protipožární nátěr Polylack F a tmel Polylack K. Polylack K/F 120 – Kombinovaná protipožární ucpávka Měkká…

 • PROTIPOŽÁRNÍ NÁSTŘIKY A NÁTĚRY SYSTÉMEM HILTI

  Protipožární nástřiky a nátěry kabelových tras systémem HILTI CP 679A Ablativní protipožární nástřik / nátěr na kabely.

 • PROTIPOŽÁRNÍ NÁTĚRY KABELÁŽÍ

  Protipožární nátěry kabeláží Polylack DC 110 – protipožární ochrana kabelů Zpěnitelný protipožární ochranný nátěr kabelů, kabelových svazků a kabelových tras na kabelových trasách a elektrických a elektronických zařízeních. Nátěr zabraňuje šíření plamene po těchto instalacích dle ČSN IEC 60332 a ČSN IEC 60331.