PLAVITEX MULTI

PLAVITEX MULTI

PLAVITEX MULTI – ANTISTATICKÝ,NEPROMOKAVÝ,NEHOŘLAVÝ,REFLEXNÍ .4 NORMY -kvalita materiálu: jednostranně potažený PVC/polyester; tloušťka - 0,65mm; gramáž – 530g/m².
Díky vhodným příměsím je tento typ charakterizován jako vysoce odolný proti ohybu při záporných teplotách až -50°C.
Jeho odolnost proti protržení a neprodyšná voděvzdornost řadí PLAVITEX mezi materiály splňující standardy normy EN 343,
testovaných a certifikovaných Výzkumným ústavem textilních produktů.
Materiál odpovídá normám EN 1149-5, EN 471, EN ISO 14116.
ČSN EN 343+A1
V této evropské normě jsou zjišťovány vlastnosti materiálů a švů ochranného oděvu a jejich následné zatřídění, které je určeno k zajištění náležité úrovně ochrany proti pronikání vody. Odolnost proti pronikání vody a odolnost proti pronikání vodní páry jsou základními vlastnostmi, ověřenými a označenými na etiketě oděvu. Vodonepropustnost, tj. odolnost proti pronikání vody je nejdůležitější vlastnost a je měřena na vnější vrstvě materiálu oděvu. Zkoušky jsou prováděny na nových a předběžně upravených zkušebních vzorcích materiálu a na částech oděvu se švy.
ČSN EN 471+A1 Reflexní
Tato norma určuje požadavky na oděv, který je schopný vizuálně signalizovat přítomnost uživatele. Tento oděv má způsobovat dobrou viditelnost uživatele v nebezpečných situacích a to jak za jakýchkoliv světelných podmínek ve dne, tak i při osvětlení předními světly dopravního prostředku za tmy. Zahrnuje kvalitativní požadavky na barevné a retroreflexnímateriály ochranného oděvu, jejich uspořádání a minimální plochu.
ČSN EN 1149-5 Atistatický material
Tato norma specifikuje materiálové a konstrukční požadavky pro ochranný oděv rozptylující elektrostatický náboj, používaný jako součást celkového uzemněného systému, aby nedocházelo k zápalným výbojům. Požadavky nemusí být dostačující v hořlavém ovzduší obohaceném kyslíkem. Tato norma není vhodná pro ochranu proti elektrickému napětí v rozvodných sítích.
ČSN EN ISO 14116 Nehořlavost
Tato mezinárodní norma specifikuje funkční požadavky na vlastnosti materiálů, materiální sestavy a ochranný oděv určené pro omezené šíření plamene, za účelem snížení možnosti hoření oděvu a tím i snížení rizika způsobeného samotnými materiály. Pro oděv jsou také stanoveny dodatečné požadavky. Ochranné oděvy sestavené z materiálů a sestav materiálů odpovídajících této mezinárodní normě jsou vhodné pro ochranu proti náhodnému styku s malými zápalnými plameny v podmínkách bez významného tepelného rizika.
ČSN EN 340
Tato evropská norma specifikuje všeobecné požadavky na provedení ochranných oděvů z hlediska ergonomie, nezávadnosti, označení velikostí, stárnutí, kompatibility a značení ochranných oděvů a na informace, které jsou dodávány výrobcem s ochrannými oděvy. Tato evropská norma je normou referenční, na níž se, pokud je to zapotřebí, odvolávají předmětové normy.Tato norma nemůže být používána samotná, ale pouze v kombinaci s další normou obsahující požadavky na specifické provedení výrobku poskytujícího ochranu. Pokud jsou potřebné specifické požadavky, měly by být stanoveny v příslušné normě pro tyto výrobky. Revize normy vedla v novém vydání k následujícím hlavním změnám: - Byly přidány základnípožadavky týkající se zdraví a ergonomie včetně zkušebních metod. Většina požadavků se týká dodavatelů materiálů pro výrobce ochranných oděvů. Pro rozhodování o vhodnosti materiálů ochranných oděvů je v příloze uveden vývojový diagram. Pro výrobce oděvů jsou důležité další požadavky pro splnění konkrétních výrobkových norem. - Byl zapracován způsob zkoušení týkající seprůmyslového praní, protože tento způsob praní je často používán u mnohých typů ochranných oděvů. - Systém označení velikostí byl rozšířen o požadavky na velikosti podle řady EN 13402,byla doplněna příloha s piktogramy - Byla zavedena nová informativní příloha jako směrnice pro rozšíření specifikací praktických zkoušek provedení oděvů ve výrobkových normách.

PLAVITEX je z jedné strany PVC/PU potažený Polyester, silný 0,50 mm, gramáž 350 g/m². Díky vhodným příměsím je tento typ charakterizován jako vysoce odolný proti ohybu při záporných teplotách až -50°C.
Jeho odolnost proti protržení a neprodyšná voděvzdornost řadí PLAVITEX mezi materiály splňující normy EN 340 a EN 343,
o čemž svědčí i řada testů provedených akreditovaným Výzkumným ústavem textilních výrobků.Speciálně vytvořená směs PVC/PU obdržela známky vysoké odolnosti při kontaktu s ropnými produkty a dalšími produkty petrochemického průmyslu.
Tato směs, navíc antistatická, představuje dokonalý PROS výrobek pro profesionály v oblasti trhu s pohonnými hmotami a zemním plynem,
kde je personální bezpečnost prioritou na té nejvyšší světové úrovni.
PLAVITEX GARANTUJE 100% BEZPEČNOST A SPOKOJENOST NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ!

 

 

Výsledky 1 - 6 z 6
 • plavitex-multi-bunda-p
     
  Plavitex Multi Oděv do kanálu

  Plavitex Multi Oděv do kanálu

  Prodejní cena3 795,- Kč
  Prodejní cena bez DPH3 136,- Kč
 • plavitex-multi-bunda-m
     
  Plavitex Multi Komplet

  Plavitex Multi Komplet

  Prodejní cena3 795,- Kč
  Prodejní cena bez DPH3 136,- Kč
 • plavitex-multi-plast-dlouhy-a
     
  Plavitex Multi Plášt dlouhý

  Plavitex Multi Plášt dlouhý

  Prodejní cena2 275,- Kč
  Prodejní cena bez DPH1 880,- Kč
 • plavitex-multi-bunda-h6
     
  Plavitex Multi Kalhoty s laclem

  Plavitex Multi Kalhoty s laclem

  Prodejní cena1 895,- Kč
  Prodejní cena bez DPH1 566,- Kč
 • plavitex-multi-bunda
     
  Plavitex Multi Bunda

  Plavitex Multi Bunda

  Prodejní cena1 895,- Kč
  Prodejní cena bez DPH1 566,- Kč
 • plavitex-multi-bunda-j
     
  Plavitex Multi kalhoty do pasu

  Plavitex Multi kalhoty do pasu

  Prodejní cena1 445,- Kč
  Prodejní cena bez DPH1 194,- Kč