Dobrý den,

 

vítám Vás na stránkách

naší společnosti a doufám,

že zde naleznete to,

co právě hledáte.

 

 

Pavel Bábík
jednatel    

header

 

co clanekco clanek

detektor co 3detektor co 3Detektor CO a hlásič požáru Kidde 10SCO


Cena
Cena bez DPH: 1.066,12 Kč
Cena: 1.290,01 Kč
Skladem

Popis produktu

Detektor CO a hlásič požáru Kidde 10SCO

Záruka: 10 let

Popis produktu

Kombinovaný hlásič požáru a oxidu uhelnatého (CO) - Model Kidde 10SCO

Tento autonomní hlásič požáru splňuje požadavky ČSN EN 14604 pro instalace dle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, která stanoví, že každá novostavba a vymezený stavební objekt musí být vybaven autonomním detekčním a signalizačním zařízením.

Kidde 10SCO je bateriově napájené kombinované zařízení pro zjištění požáru, kouře a smrtelného nebezpečí v podobě oxidu uhelnatého (CO) v jednom zařízení, nabízející dvojitou ochranu pro maximální komfort bezpečí.

Kidde 10SCO má unikátní systém hlasového varování, který vám pomůže určit, které nebezpečí bylo právě zjištěno - poplach oznamuje:

„WARNING CARBON MONOXIDE!" („VAROVÁNÍ! OXID UHELNATÝ!") nebo „FIRE FIRE" („POŽÁR!, POŽÁR!").

Systém hlasového varování, také upozorní uživatele, přejde-li hlásič do režimupřechodného utišení hlásiče, je-li pamětí nejvyšší naměřené hodnoty hlásiče zaznamenána nežádoucí hladina CO nebo v případě, že se sníží kapacita napájecí baterie.

Díky 10-leté životnosti elektrochemického senzoru druhé generace a nejmodernějšímu fotoelektrickému senzoru poskytuje Kidde 10SCO záruku 10 let a až o 80% delší životnost a tím i ochranu než je tomu v současné době u mnohých jiných nabízených hlásičů a detektorů.

Schválení

Kidde 10SCO – kombinovaný hlásič je nezávisle testován jako vyhovující všem evropským standardům samozřejmostí je jak certifikát CE, normě EN50291-1: 2010 (elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných prostorech) tak schválení dle ČSN, EN 14604:2005 (autonomní hlásiče kouře) a CPD. Určen pro montáže do novostaveb dle vyhlášky 23/2008 Sb. Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Zařízení je tak vhodné pro umístění ve všech obytných prostorách.

Kombinovaný hlásič je vybaven multifunkčním tlačítkem Test / Reset /Hush, které je schopno:

a) ověřování správného fungování zařízení
b) slouží k vyvoláníudálosti týkající se kouře nebo nejvyšší naměřené úrovně CO zjištěné od okamžiku, resetu paměti zařízení
c) umožňuje dočasnou deaktivaci obvodů hlásiče podobu přibližně 10 minut.

Stav senzorů, baterie a vnitřních obvodů je monitorován systémem automatického ovládacího zařízení účinnosti. V případě zjištění závady vydá hlásič jedno pípnutí v pravidelně se opakujícím intervalu 30 sekund na znamení, že má poruchu. Bateriové napájení umožňuje umístění zařízení v optimální pozici.

Součástí zařízení je montážní konzole navržená pro upevnění zařízení na strop či stěnu.

Oxid uhelnatý je bezbarvý plyn, bez chutia zápachu, který vzniká při špatném spalování fosilních paliv, jako je uhlí, ropa, zemní plyn, LPG, uhlí a dřevo. Může být také produkován špatně udržovanými nebo porouchanými palivo spalujícími spotřebiči určenými k vytápění v domácnostech, jako jsou například: kotle, plynové spotřebiče, karmy, grily, zanesené komíny, ventilační systémy nebo poškozené potrubí určené k odvodu spalin.

Mezi časté příznaky otravy CO patří bolesti hlavy, nevolnost, únava či bolest svalů - tyto však mohou být snadno zaměnitelné s diagnózou chřipky. Je proto důležité chránit svou rodinu a domov detektory oxidu uhelnatého.

Výhody zařízení
2 hlásiče v 1 kompaktně řešeném zařízení
Elektrochemická technologie Kidde pro detekci CO
Fotoelektrická (optická) technologie Kidde pro detekci kouře
O 80% delší životnost ve srovnání s běžnými hlásiči a detektory
Hlasitý alarm signalizace o síle 85dB
Unikátní systém hlasového varování
Funkce Test / Reset
Funkce Peak /Level
Funkce HUSH
Bateriové napájení
Instalace na stěnu, nebo strop
Signalizace konce životnosti zařízení
Nízké náklady na provoz, malé rozměry a hmotnost
Jednoduchá montáž a manipulace
Nadčasový a moderní design
10 let záruka na zařízení

Technické parametry výrobku

Technologie senzoru:

CO: Elektrochemická technologie Kidde - patent, patří mezi nejpřesnější technologie na světě.

Požár: Fotoelektrická technologie Kidde- patent, patří mezi nejmodernější technologie na světě.

Zdroj: DC, 1x alkalická baterie 9V (je součástí balení).

Způsob montáže: Na strop či stěnu.

Signalizace

Překročení přípustné koncentrace CO: Akustický alarm 85 dB plus sled 4 krátkých výstražných pípnutí, po nichžnásleduje hlasové varování „WARNING CARBON MONOXIDE!" („VAROVÁNÍ! OXID UHELNATÝ!") Po čtyřech minutách se toto upozornění opakuje jednou za minutu, dokud se hlásič znovu neresetuje, nebo dokud není oxid uhelnatý eliminován. ČervenáLED signálka bliká v režimu hlasového varování hlásiče.

Detekce požáru:

V případě požáru zazní akustický alarm 85 dBplus 3 dlouhé výstražné pípnutí, po kterých následuje hlasové varování „FIRE!, FIRE!" („POŽÁR!, POŽÁR!") Tento sled se opakuje, dokud kouř nezmizí.

Červená signálka LED bliká v režimu hlasového varování hlásiče.

Oznámení konce životnosti: Po deseti (10) let od uvedení do provozu začne hlásič pípat v intervalu30 sekund.

Indikace nízkého stavu baterie: Červená LED signálka bude blikat každých 60 sekund a hlásič jednou „pípne" s následným hlasovým upozorněním „LOW BATTERY" („SLABÁ BATERIE").

Funkce Test/Reset: Tlačítko kontroly, údržby zařízení. Po jeho stisknutí řídící jednotka provádí test zařízení.

Funkce Peak /Level: Vyvolání události týkající se kouře nebo nejvyšší naměřené úrovně CO zjištěné od okamžiku, resetu paměti zařízení.

Funkce HUSH: Přechodného utišení hlásiče na dobu až 10 minut.

Pracovní teplota: 4°C - +38 °C

Provozní vlhkost: 10% - 95% relativní vlhkosti (RH) nekondenzující.

Skladovací podmínky: Teplota: -10 °C - +60 °C Vlhkost: 5% - 95% RH

Rozměry: 145mm x 145mm x 45mm

Hmotnost: 0.38kg

Schválení: ČSN EN52091 (CO) a ČSN EN14604 (požár)

Známky: CE

Záruka: 10 let