Těsnící a spárovací materiály

Těsnící a spárovací materiály


Preloader

Popis

Těsnící a spárovací materiály

Požární ochrana stavebních --- a dilatační spáry.

Dilatační spáry:
U každé větší betonové stavby je třeba pamatovat na dilatační spáry. Tyto spáry musí vyrovnávat objemové změny a deformaci betonu způsobenou teplotními výkyvy, nepravidelné sedání stavebních základů a zabránit tvorbě trhlin.

Těsnící a spárovací materiály 1

Obecně se dilatační spáry vyplňují elastickými pásky z PVC. K ochraně těchto elastických spárovacích pásků před účinky požáru jsou k dispozici prvky pro výplň spár PROMASEAL® - PL. Spára se v místě namáhaném ohněm vyplní minerální vlnou, která je poté překryta prefabrikovaným prvkem pro výplň spár PROMASEAL® - PL, jenž je odolný proti vlhkosti. Jako vnější překrytí případně jako ochrana před klimatickými vlivy se používá trvale elastická spárovací těsnící hmota.

Těsnící a spárovací materiály 2

Prvek pro výplň spár PROMASEAL® - PL se skládá z pásků PROMASEAL® a mezivrstev z pěnové hmoty. díky těmto mezivrstvám lze prvek stlačit v celé jeho šířce, čímž po vtlačení uvázne a udrží se ve spáře. V případě požáru pěnová hmota odhoří a zpěňující materiál PROMASEAL® - PL vytváří velkým zvětšením objemu požárně ochrannou pěnu, která plní a uzavírá spáry. Tím je zamezeno tepelnému namáhání popř. prohoření spárovacích pásků.

Těsnící a spárovací materiály 3

Posuvné ložisko:

Elastomerová nebo neoprenová posuvná ložiska, která jsou požadována u mnohých konstrukcí budov, musí i v případě požáru zůstat plně funkční. V závislosti na tepelné reakci použitých umělých hmot mohou být provedeny obklady PROMATECT® . Vhodným vytvořením detailů je možné přihlédnout i k posuvu dilatačních spár.

Konstrukční spáry ve stavebních dílcích:

Zpěňující těsnící materiály PROMASEAL® - PL, tmel PROMASEAL® (NEU) a PROMASEAL® - ST lze účinně použít k uzavírání spár ve všech oblastech stavebnictví, u lehkých příček při spojení stěny a stropu, jakož i k utěsnění průchodu stěnami a stropy v požární ochraně elektrických a vzduchotechnických vedení.

Těsnící a spárovací materiály 4

Joomla SEF URLs by Artio